Samen sta je sterker

Bewindvoerder in Twente

houdt op te bestaan

Na een boeiende periode te hebben gekend als bewindvoerder, heb ik besloten nieuwe mogelijkheden te gaan verkennen. Per 1 december stop ik met mijn kantoor voor bewindvoering.

Het zakelijke nummer 0541 – 299 570 vervalt op 1 december.

Tot 20 december 2022 kunt u Bewindvoerder in Twente nog bereiken via het mobiele nummer 06 – 2250 9367.

Het e-mailadres info@bewindvoerderintwente.nl en m.c.vanmaanen@bewindvoerderintwente.nl kunt u nog gebruiken tot 31 december 2022.

 

M.C. van Maanen

Bel mij

0541 – 299 570

mail mij

info@bewindvoerderintwente.nl

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder regelt samen met jou of je familie jouw financiële zaken.

Als je schulden hebt die je niet meer kunt overzien

Een bewindvoerder zet met jou alles op een rij en kijkt hoeveel je kunt betalen. Daarna gaat de bewindvoerder met de schuldeisers betalingsregelingen aan. De hand gaat op de knip. Zo kun je langzaam weer uit de schulden komen. Het is niet makkelijk. Maar als er ook maar een beetje ruimte is én goede wil dan moet het samen lukken.

Als je betalingsachterstanden hebt die problemen gaan geven

De zorgverzekering niet betaald? Of de huur niet meer op kunnen brengen? Dan is het de hoogste tijd om orde op zaken te stellen. Voordat je het weet wordt het van kwaad tot erger en kun je het vertrouwde dak boven je hoofd kwijtraken. Je bewindvoerder gaat in gesprek met de zorgverzekeraar en of de woningbouwvereniging om te zien wat er te redden valt. Daar waar je er zelf niet meer doorheen komt, kan je bewindvoerder het stokje overnemen.

Als iemand het zelf niet (meer) kan

Het is als familie soms lastig om er te zijn voor je moeder, vader, broer, zus of kind en tegelijkertijd diens financiën te beheren. Als een familielid de taak van bewindvoerder uitvoert kan dit de onderlinge relatie in de familie behoorlijk verstoren. Toch wil je dat de geldzaken goed geregeld zijn. Het kiezen voor een professionele bewindvoerder kan hier uitkomst bieden.

Soms is het nog niet zover maar weet je dat het onvermijdelijke er aan komt. In een levenstestament kun je vastleggen wie jou dan gaat vertegenwoordigen en wanneer. Je kunt bijvoorbeeld vastleggen wie voor jou contact gaat onderhouden met de bewindvoerder. Zorg er voor dat je vertegenwoordiger en je huisarts steeds de laatste versie van je levenstestament in bezit hebben.

budgetbeheer

Budgetbeheer: voor als bewindvoering is aangevraagd bij de rechter, maar nog niet is uitgesproken. Met budgetbeheer wil je voorkomen dat er op het laatst nog zaken fout gaan.

Budgetbeheer wordt door de bewindvoerder uitgevoerd in de tijd tussen het aanvragen van het bewind bij de kantonrechter en het uitspreken van een beslissing door die rechter. De bewindvoerder gaat dan alvast met jou de betaalde en onbetaalde rekeningen inventariseren en betalingen regelen. Waar nodig wordt al contact gelegd met eventuele schuldeisers. 

bewindvoering

Bewindvoering: de bewindvoerder behartigt je financiële belangen, stabiliseert je financiële situatie en werkt samen met jou toe naar een schuldenvrije toekomst. 

Zodra de rechter de bewindvoering heeft uitgesproken regelt de bewindvoerder alle betalingsverkeer voor jou via een beheerrekening. Deze rekening wordt beheert door de bewindvoerder. De bewindvoerder schrijft alle werkgevers en instanties aan waar jij inkomen van ontvangt. En ook alle instanties en bedrijven waar je iets te betalen hebt.

Als het goed is ontvang jij geen rekeningen meer. Ook geen andere post over financiële zaken. Dat handelt de bewindvoerder voortaan voor jou af. Minder stress voor jou.

Alle inkomsten moeten op de beheerrekening worden gestort, zodat de bewindvoerder je rekeningen kan betalen en eventuele schulden kan aflossen. Op een leefgeldrekening krijg je wekelijks of maandelijks geld voor jezelf gestort voor eten en drinken en andere kleine aankopen.

Als er voldoende geld is kunnen in overleg met de bewindvoerder andere aankopen worden gedaan. Zelf kun je dus niet meer beslissen wat er met je geld gebeurt. De bewindvoerder beslist voortaan over je geld. Je kunt in het kasboek meekijken om te zien wat er gebeurt.

Waren de schuldeisers al aan de deur? Zij moeten zich voortaan bij de bewindvoerder melden. Voor jou een zorg minder.

zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid: je zelfstandig kunnen redden. Geen hulp (meer) nodig hebben van een bewindvoerder. Beëindiging van het bewind.

Als jij dat wilt, helpt de bewindvoerder jou om je eigen financiële zaken weer ter hand te nemen. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Maar voor degenen die dat wel kunnen: jouw bewindvoerder in Twente staat klaar om je hierbij te ondersteunen.

Samen kunnen we om beëindiging van het bewind vragen bij de rechter. In de tussentijd ga jij weer steeds meer je eigen geld beheren. Steeds een aantal rekeningen erbij die je zelf gaat betalen. In een tempo dat jij aangeeft aan te kunnen. Gaat het te hard, dan doen we een stap terug. Gaat het goed, dan kijkt de bewindvoerder nog met je mee tot het beëindigen van de bewindvoering. Daarna kun jij je zelf weer redden. Ook het durven vragen om hulp van anderen hoort daarbij.

Hoe kan ik jou helpen?

Neem contact op als je denkt dat bewindvoering iets voor jou is. Uit een vrijblijvend gesprek wordt duidelijk of bewindvoering jou kan helpen. Als bewindvoering jou kan helpen en jij bent bereid om bewindvoering aan te gaan, wordt het aangevraagd bij de kantonrechter. Jij levert alles aan dat voor de bewindvoerder van belang is om te weten. De bewindvoerder gaat alvast jouw geld beheren. Dit heet budgetbeheer.

Als de beslissing van de rechter er is worden er twee rekeningen voor je geopend:

 • een beheerrekening voor het betalen van je rekeningen
 • een leefgeldrekening waar je geld op krijgt gestort voor eten en drinken

Afhankelijk van je situatie kunnen in overleg met de bewindvoerder aankopen worden gedaan.

Tarieven

 

Je betaalt je bewindvoerder een onkostenvergoeding van € 162,44 per maand. Heb je geen schulden dan betaal je € 125,53 per maand.

Eenmalig betaal je € 709,06.

Voor meer personen tegelijk en bij PGB beheer door de bewindvoerder zijn er andere tarieven. Door hieronder te klikken op wettelijk vastgestelde tarieven 2022 opent een website met de bedragen inclusief 21% BTW.

Levenstestament

In een levenstestament kun je een persoon aanwijzen die jouw zaken gaat behartigen en je kunt jouw wensen er in vastleggen.

Iedere meerderjarige kan aan een ander de bevoegdheid geven om in zijn naam op te treden en rechtshandelingen te verrichten. Bijvoorbeeld om iets te kopen of te verkopen, een formulier in te vullen of een betaling te verrichten. De persoon die de bevoegdheid geeft wordt volmachtgever genoemd. De persoon die de volmacht krijgt wordt gevolmachtigde genoemd.

Door het geven van een volmacht aan een persoon die je vertrouwt (binnen of buiten de familie) kun je diegene als je vertegenwoordiger aanwijzen. Dit wordt ook wel jouw vertrouwenspersoon genoemd.

Een levenstestament is een bijzondere volmacht waarin ook wilsverklaringen kunnen worden opgenomen. 

  In een levenstestament leg je vast wie je vertegenwoordiger (en eventueel een reserve-vertegenwoordiger) is die voor jou beslissingen neemt als je dat zelf niet meer kunt. Die vertegenwoordiger heeft er steun aan wanneer zij/hij weet wat je wensen en ideeën zijn. Die beschrijf je ook in het levenstestament. Je regelt daarin dus zaken die tijdens je leven kunnen spelen terwijl je zelf wilsonbekwaam bent geworden.

  Het verschil met een testament is dat je in een testament regelt wat er na je overlijden moet gebeuren en hoe de erfenis wordt verdeeld.

  Volmachten worden o.a. gebruikt voor/door:

  • mensen met beginnende dementie;
  • mensen ouder dan 18 jaar met psychiatrische problematiek;
  • mensen ouder dan 18 jaar met een verstandelijke beperking.

   Contact

   Wil je een afspraak maken dan kun je gebruik maken van het contact-formulier of een e-mail sturen naar info@bewindvoerderintwente.nl.

   Bellen kan ook, op maandag en dinsdag tussen 10.00 en 15.00 uur.

   Wanneer je nog vragen hebt, dan kun je mij ook mailen. Ik zal zo goed mogelijk antwoord geven. Je kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier of een e-mail sturen.

   Bewindvoerder: M.C. van Maanen

   Telefoon: 0541-299 570

   Mail: info@bewindvoerderintwente.nl